MERK: VED MISTANKE OM KORONAVIRUS MÅ DU IKKE KOMME  INN PÅ LEGESENTERET, MEN KONTAKTE OSS PÅ ANNEN MÅTE

(sist oppdatert 6. mars 2020)

Legene er spesialister i allmennmedisin med unntak av Simen Storetvedt, som er begynt på spesialistutdannelsen. Alle har bistillinger i tillegg til arbeid ved legesenteret og er derfor ikke til stede alle dager. Det samme gjelder selvsagt ved ferier, kursfravær og høytider. Vi planlegger fraværet slik at legesenteret er åpent alle hverdager med unntak av julaften, nyttårsaften og onsdag i påskeuken.

Du kan enklest kontakte legesenteret ved å bruke helsenorge.no - se nedenfor. 

 

En sjelden gang kan legesenteret være stengt i noen timer pga. møter og interne kurs. Dette vil bli annonsert ved oppslag på legesenteret og på denne nettsiden. Ved behov for akutt legehjelp ber vi deg da kontakte Loddefjord legevakt  (tlf. 55 51 33 70 eller 116117, åpen hverdager fra kl. 16-22; lørdager, søndager og alle hellig- og høytidsdager (med unntak av 17. mai) fra kl. 12-18).

 

Bergen legevakt kan også kontaktes (er døgnåpen), men ventetiden her er vanligvis lengre. Ved mistanke om brudd skal alltid Bergen legevakt kontaktes, det samme gjelder større sårskader. 

Legene er til stede på legesenteret følgende dager:  

  • Åge E Dahl – til stede mandager, tirsdager, onsdager torsdager. 
  • Simen Storetvedt - til stede alle dager unntatt onsdag i partallsuker (ukenummer 2-4-6 etc). 
  • Birgitte F Lundekvam – til stede alle tirsdager, onsdager, torsdager,  men fredager bare i oddetallsuker (ukenummer 1-3 etc). Lars Vigdel er vikar hver mandag og fredager i partallsuker.
  • Torun S Rotevatn – til stede mandager, onsdager og fredager.  Allmennlege Lars Vigdel arbeider i hennes praksis tirsdager i partallsuker og alle torsdager. 
  • Geir Thue – til stede mandager, onsdager og torsdager
  • Lars Vigdel er også spesialist i allmennmedisin og har felles praksis med dr Rotevatn (fra oktober 2019) og er  i tillegg deltids-vikar for dr. Lundekvam. Han er tilstede på legesenteret mandager og torsdager,  og i tillegg tirsdager og fredager i partallsuker.

 

Våre faste medarbeidere er Eldbjørg, Gunn, Siren, Gowri og Hanne. Alle er erfarne helsesekretærer, de fleste med videreutdanning.

 

Legesenteret er åpent med betjent resepsjon  fra 8.15 – 15.00 med unntak av lunsjpausen som er fra 11.45 – 12.15.

 

Laboratoriet er åpent fra 8.30 – 14.00 (13.30 på fredager), men er stengt mellom 11.30 og 12.15. Dersom du er bedt om å møte fastende, bør du møte før kl. 09.30 og ikke spise eller drikke etter midnatt kvelden før. Faste medisiner kan tas samme morgen med litt vann. Skal du levere urinprøve, så sørg om mulig for å oppbevare den kjølig (gjerne i kjøleskap) etter at den er latt. Bruk eget prøveglass (kan kjøpes på legesenteret eller på apotek) og merk glasset med navn og fødselsdato. Legen vil ta kontakt med deg ved unormale prøvesvar som krever snarlig oppfølging, ellers vil du få beskjed om prøvesvar i forbindelse med konsultasjon.

 

Du kan enkelt kontakte legesenteret ved at du logger inn på helsenorge.no med bankID. Velg "kontakt fastlegen" og gi tillatelse til sikker digital kontakt med din fastlege. Send gjerne en testmelding som "enkel kontakt" for å se at alt fungerer (tekst: testmelding). Dette er helt gratis. Du kan stille enkle spørsmål, opprette e-konsultasjon, bestille resepter eller time på denne måten. Fra 1 mars 2020 kan du ikke kontakte oss via denne siden eller via Helserespons.

 

Foretrekker du telefon, er denne betjent hverdager fra 8.15-11.30 og fra 12.30-14.30 (tlf. 55175090). Vanligvis er det vanskeligst å komme frem pr. telefon tidlig på dagen. Så sant du ikke får opptattsignal, er du kommet til en køordner der det kan være inntil 3 personer foran deg i køen. Fatt deg i korthet, så kan flere bli betjent.

 

Du kan også kontakte oss via helserespons. Denne appen kan lastes ned på mobiltelefonen, slik at du kan sende sms. Men husk at sms kan komme på avveie, slik at det er sikrere å bruke helsenorge.no fremfor sms eller epost. 

 

Trenger du samtale med legen, er det oftest nødvendig med konsultasjon. Men enklere oppfølging og avklaring av spørsmål kan likevel skje ved kontakt på helsenorge.no eller per telefon, og ofte vil resepsjonen kunne besvare slike henvendelser.

 

 

Timebestillingssystemet er delt i tre kategorier:

  • Vanlige timer, for ting som stort sett ikke haster: blodtrykks-kontroll, attester, celleprøver og lignende.

Merk at vi har egne timer beregnet på svangerskapskontroll (med kortere ventetid).

  • Time innen 1-3 uker (såkalt H-time): for tilstander der det er viktig med vurdering eller oppfølging innen relativt kort tid.

 

For disse to timekategoriene kan du selv bestille via helsenorge.no, enten ved å sende e-kontakt eller ved å bestille direkte i timeboken (en del timer er lagt ut for at våre tilknyttede pasienter skal kunne bestille selv.

 

  • Time samme dag krever alltid henvendelse per telefon slik at vi kan prioritere. Hver lege har avsatt 4-6 timeavtaler for akutt sykdom hver dag de er til stede på senteret. Vi foretrekker at du ringer  så tidlig som mulig for å avtale tid; slike samtaler prioriteres i tiden 0815-0900. Dersom din faste lege ikke er til stede, og tilstanden kan være alvorlig eller henvendelsen gjelder noe som ikke kan vente (vanligvis til dagen etter), vil du få time hos en av de andre legene på senteret.

 

Resepter på faste medisiner kan vanligvis fornyes uten at du møter til time, bruk helsenorge.no, send SMS (egen helserespons-app kan lasts ned på smart-telefonen), eller kontakt oss per telefon. Resepten fornyes oftest samme dag eller dagen etter, men noen ganger kan fornyelse ta 2-3 dager. Resepten er elektronisk, og kan ekspederes ved alle norske apotek mot framvist legitimasjon.

 

Konsultasjoner betales ved bruk av kort  på vår betalingsautomat. Unntaksvis kan faktura benyttes (kan tas ut på automaten), men da tilkommer fakturagebyr. . Pris for  konsultasjon varierer mellom ca. kr 190-250, men kan også være dyrere, jf oppslag på legesenteret. Kontant betaling avvikles pga sikkerhetsrutiner og endrede bank-tjenester fra desember 18.

Noen ganger, spesielt ved oppfølging, er det ikke nødvendig å møte på legesenteret. Da kan du bestille e-konsultasjon på helsenorge.no. Egenandelen er den samme som ved frammøte (du får mobilfaktura som er uten gebyr ved rask betaling; frikort gjelder slik at personer med frikort ikke får egenandel ved e-konsultasjon). Legen avgjør om henvendelsen din kan besvares på denne måten. 

 

Vi gjør oppmerksom på at manglende betaling medfører purring fra vår leverandør av slike tjenester. Det tilkommer da betydelige gebyrer, og manglende betaling medfører til slutt rettslig inkasso etter gjeldende regler.

 

 

Dersom du trenger attest eller henvisning må du som hovedregel ha time, for å sikre at all relevant informasjon kommer med. Attester vil vanligvis bli belastet med et ekstra gebyr.

 

Det er vanligvis avsatt 10-15 minutter pr. konsultasjon (tid til nødvendig forberedelse og etterarbeid kommer i tillegg). Sørg derfor for å ta opp det viktigste først. Det er en fordel dersom du sier litt om hva du kommer for, når du bestiller time. Dersom du har flere spørsmål, vil du ofte få ny time for videre oppfølging, slik at det blir tid til en skikkelig gjennomgang av hver problemstilling. 

 

Du bør ikke ha time senere enn kl. 13.30 dersom du skal ta laboratorieprøver. Når du møter til bestilt time, er det ikke nødvendig at du henvender deg i resepsjonen. Legen roper deg opp når det er din tur. Det er viktig at du møter presis – gi om mulig beskjed til resepsjonen dersom du er forsinket.

 

Legesenteret har utstyr for å utføre de vanligste laboratorieprøver inkludert EKG (”hjertediagram”) og spirometri (lungefunksjons-undersøkelse). Vi utfører vanlige underlivskontroller med celleprøve og legger inn spiral. Vi har utstyr for rektoskopi (undersøkelse av endetarm) og for mindre kirurgiske inngrep (fjerning av føflekk, sying av mindre kutt etc.). Fjerning av sting, sårskift, setting av P-sprøyter og andre injeksjoner (vitamin B12 og lignende) samt øreskylling utføres på laboratoriet (se åpningstider ovenfor). Ved øreskylling må du huske å dryppe med matolje om kvelden i 2-3 dager på forhånd.

 

Vi utfører vaksinering mot influensa fra ca. 20. oktober hvert år (legesenteret har en del rimeligere doser beregnet på personer over 65 år og kronisk syke – andre må be om resept på vaksine). Til eldre (over 65 år) og enkelte kronisk syke anbefaler vi også vaksine mot en alvorlig form for lungebetennelse (såkalt pneumokokk-vaksine) – snakk med legen om dette. Vaksinen gir god beskyttelse mot denne sykdommen i ca. 10 år, mens influensavaksine må gis årlig.

 

Rådgiving og vaksinering ved vanlige, kortere utenlandsreiser utføres ved legesenteret, men da trenger du time i god tid før avreise. Skal du bo eller feriere under primitive forhold i eksotiske strøk, bør du bestille time hos private tilbydere fordi du trenger mer omfattende rådgiving og flere vaksiner enn det vi kan gi.