company logo

Nyheter

Hva skjer hos oss?

Legekontoret

Bør du vaksineres før reisen?

Det finner du kanskje ut her

Oversikt over hvilken vaksiner du har fått tidligere finner på din bruker på helsenorge.no

Kontakt fastlegen via e-konsultasjon eller fysisk konsultasjon om du trenger vaksine eller er usikker på dette.